Impressum

REGIO VAN DUITSLAND EN EUROPA

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG Trauring- und Schmuckwarenfabrik
Karlsruher Straße 89
D-75179 Pforzheim

Directie: Chris Roy Rauschmayer
Registerrechtbank: Mannheim
Handelsregister: HRA 503301

Fiscaal nummer: 41305/33605;
Btw-nr.: DE812114250

Tel: +49 / (0)7231 – 3805 – 0
E-Mail: [email protected]

REGIO VS EN NOORD-AMERIKA

US LLL, LLC. DBA Rauschmayer
17 Monmouth Street | Upper Level
Red Bank 07701 New Jersey USA
E-Mail: [email protected]

AZIË REGIO

Rauschmayer Group Holding Ltd.
Room 2101 | 21/F, Ocean Bulding
80 Shanghai Street | Jordan |
Kowloon | Hong Kong
E-Mail: [email protected]

Als u vragen heeft over onze producten, neem dan contact op met de Rauschmayer-firma in uw regio.

Inhouden

Hoewel Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG Trauring- und Schmuckwarenfabrik, hierna Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG te noemen, de inhoud van deze website regelmatig controleert, aanvaardt Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Materiële- of ideële-schadeclaims tegen Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG die voortvloeien uit gebruik of niet-gebruik van de beschikbare informatie of uit foutieve en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij er aan de zijde van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen of te wissen of om te publicatie ervan stop te zetten.

Links

Wanneer Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG direct of indirect verwijst naar externe websites (“links”), is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG alleen aansprakelijk wanneer Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG precieze kennis van de inhoud heeft en het technisch uitvoerbaar en redelijk is om het gebruik van eventuele illegale inhoud te verhinderen. Roland Rauschmayer GmbH & Co KG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment waarop de links werden geplaatst geen illegale inhoud aanwezig was op de pagina’s waarnaar werd verwezen. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG heeft geen invloed op de huidige en toekomstige invulling van de gelinkte pagina’s. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG distantieert zich hierbij daarom uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die na het plaatsen van de links op de gelinkte pagina’s zijn doorgevoerd. Dit geldt ook voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG ter beschikking zijn gesteld. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid en de nauwkeurigheid van de gelinkte pagina’s en van de informatie, links of advertenties hierop. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie op de gelinkte pagina’s.

Auteursrecht

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG streeft ernaar om in al zijn publicaties rekening te houden met geldende auteursrechten. Mocht er toch sprake zijn van een inbreuk op auteursrechten, dan zal Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG het betreffende object na kennisgeving verwijderen uit zijn publicatie, dan wel voorzien van een melding over het betreffende auteursrecht. Op alle handels- en dienstmerken die op de website worden genoemd en die mogelijk door derden zijn beschermd, zijn zonder beperkingen de bepalingen in het betreffende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar van toepassing. Het feit dat een handelsmerk wordt genoemd, betekent niet dat er geen rechten van derden op rusten. Het auteursrecht van de eigen inhoud van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG binnen de domeinen www.rauschmayer.com, www.rauschmayer.de, www.rauschmayer.com, www.rauschmayer.at en www.maerchenhochzeit.de ligt uitsluitend bij Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG. Vermenigvuldiging van dergelijke afbeeldingen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Roland Rauschmayer GmbH && Co. KG.

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer moet als onderdeel van de website worden beschouwd van waaruit naar deze pagina is verwezen. Wanneer onderdelen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig in lijn zijn met de huidige rechtssituatie, wordt de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document hier niet door aangetast.

OS-platform

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor het online beslechten van geschillen buiten de rechtbank om. Dit platform is te vinden via www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u in ons impressum. Wij zijn verplicht noch bereid om deel te nemen aan de procedure voor geschillenbeslechting.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor eventuele verdere informatie en toelichtingen of voor verzoeken om informatie, rectificatie, blokkering of wissing kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming:

mevrouw Vera Zimmermann
Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG
Karlsruher Str. 89
75179 Pforzheim
Tel. +49 7231 3805 46
Fax. +49 07231 3805 24

Vera Zimmermann is de officiële Functionaris Gegevensbescherming van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG