Bruidspaar van het jaar
Voorwaarden voor deelname

§ 1 Wedstrijddeelname
De deelnemer gaat met de deelname aan de actie Bruidspaar van het jaar geen contractuele of overige juridische verplichtingen met Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG aan. De deelname aan de wedstrijd is onderworpen aan deze voorwaarden die met de deelname worden geaccepteerd.

§ 2 Recht op deelname
Uitsluitend natuurlijke personen die in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Nederland wonen en getrouwd zijn (bewijs door kopie van de trouwakte) hebben recht op deelname. Deelname is vanaf het 18e levensjaar mogelijk. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, deelnemers van de actie uit te sluiten die deze voorwaarden voor deelname overtreden. Medewerkers van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG en hun familieleden zijn van deelname aan de actie uitgesloten.

§ 3 Wedstrijdverloop
De wedstrijd vindt tussen 01-01-2022 en 31-12-2022 (23:59 uur) plaats. Alle deelnemers die in deze periode een Reel van hun liefdesverhaal per e-mail aan [email protected] sturen, zich op de Rauschmayer-kanalen abonneren en Rauschmayer bij het delen in de Reel linken, hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de actie Bruidspaar van het jaar. Met het toesturen van de Reel bevestigen de deelnemers het afstaan van de beeldrechten en dat er geen honorariumeisen kunnen worden gesteld. De ingestuurde Reels worden op de social-media-kanalen van Rauschmayer gepubliceerd. De Reel met de meeste authentieke likes aan het einde van de actieperiode (31-12-2022) is de winnaar.

Met de deelname aan de wedstrijd stemmen de deelnemende personen met deze wedstrijdvoorwaarden in.
Ieder paar mag maar één keer meedoen.

§ 4 Winst
Er is een luxe 10-daagse reis naar Zuid-Afrika te winnen, plus 10.000 euro zakgeld. De reis is verdeeld in 5 dagen Barefoot Addo Elephant Lodge en 5 dagen luxe hotel in Kaapstad (incl. de vlucht heen en weer). Contante uitbetaling, wijziging of ruil van de winst is niet mogelijk. Winstclaims zijn niet overdraagbaar.

§ 5 Winnaar informeren
Het Bruidspaar van het jaar wordt op 01-01-2023 via e-mail of Direct Message gecontacteerd en via de social-media-kanalen van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG bekend gemaakt. De wedstrijd heeft geen enkel verband met Instagram.

De organisator van de wedstrijd is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, https://rauschmayer.com/. De privacyverklaring op de website van dit bedrijf is geldig. Versie: december 2019