Voorwaarden voor deelname aan de etalage-wedstrijd

§ 1 Wedstrijddeelname
De deelnemer gaat met de deelname aan de wedstrijd geen contractuele of overige juridische verplichtingen met Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG aan. De deelname aan de wedstrijd is onderworpen aan deze voorwaarden die met de deelname worden geaccepteerd.

§ 2 Recht op deelname
Uitsluitend natuurlijke personen die in de Bondsrepubliek Duitsland wonen, hebben recht op deelname. Deelname is vanaf het 18e levensjaar mogelijk. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die deze voorwaarden voor deelname overtreden. Medewerkers van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG en hun familieleden zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

§ 3 Wedstrijdverloop
De wedstrijd vindt tussen 01-10-2020 en 31-12-2020 (23:59 uur) plaats. In deze periode neem je aan de wedstrijd deel door het scannen van de QR-code en het achterlaten van je contactgegevens. De winnaar wordt op 12-01-2021 via DM persoonlijk geïnformeerd.

§ 4 Winst
In de wedstrijd wordt een aankoop-voucher van de firma Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG ter waarde van 500,00 euro (incl. btw) verloot. Contante uitbetaling, wijziging of ruil van de winst is niet mogelijk. Winstclaims zijn niet overdraagbaar. De voucher kan bij de deelnemende Rauschmayer-partnerjuweliers worden verzilverd. De productwaarde kan uitsluitend op Rauschmayer-producten in rekening worden gebracht.

§ 5 Winnaar informeren
De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd via een DM gecontacteerd. De wedstrijd heeft geen enkel verband met Instagram. De organisator van de wedstrijd is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, https://rauschmayer.com/. De privacyverklaring op de website van dit bedrijf is geldig. Versie: april 2020.