Voorwaarden voor deelname aan de Instagram-wedstrijd

§ 1 Wedstrijddeelname
De deelnemer gaat met de deelname aan de wedstrijd geen contractuele of overige juridische verplichtingen met Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG aan. De deelname aan de wedstrijd is onderworpen aan deze voorwaarden die met de deelname worden geaccepteerd.

§ 2 Recht op deelname
Uitsluitend natuurlijke personen die in de Bondsrepubliek Duitsland wonen, hebben recht op deelname. Deelname is vanaf het 18e levensjaar mogelijk. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die deze voorwaarden voor deelname overtreden. Medewerkers van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG en hun familieleden zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

§ 3 Wedstrijdverloop
De wedstrijd vindt tussen 12-04-2020 en 16-04-2020 (23:59 uur) plaats. In deze periode neem je aan de wedstrijd deel door het toesturen van een foto van een paartje uit de #stayathome-tijd aan [email protected], het abonneren op de Instagram-pagina (https://www.instagram.com/rauschmayer_trauringe/) van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG. De winnaar wordt op 17-04-2020 in de story bekendgemaakt en ook via DM persoonlijk geïnformeerd.

§ 4 Winst
In de wedstrijd wordt een memoire-ring van de firma Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG ter waarde van 659,00 euro (incl. btw) verloot. Contante uitbetaling, wijziging of ruil van de winst is niet mogelijk. Winstclaims zijn niet overdraagbaar.

§ 5 Winnaar informeren
De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd via een DM gecontacteerd. De wedstrijd heeft geen enkel verband met Instagram. De organisator van de wedstrijd is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, https://rauschmayer.com/. De privacyverklaring op de website van dit bedrijf is geldig. Versie: april 2020.