Voorwaarden voor deelname aan de Instagram-wedstrijd

§ 1 Wedstrijddeelname

De deelnemer gaat met de deelname aan de wedstrijd geen contractuele of overige juridische verplichtingen met Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG aan. De deelname aan de wedstrijd is onderworpen aan deze voorwaarden die met de deelname worden geaccepteerd.

§ 2 Recht op deelname

Uitsluitend natuurlijke personen die in de Bondsrepubliek Duitsland wonen, hebben recht op deelname. Deelname is vanaf het 18e levensjaar mogelijk. Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die deze voorwaarden voor deelname overtreden. Medewerkers van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG en hun familieleden zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

§ 3 Wedstrijdverloop

De wedstrijd vindt tussen 22-12-2019 en 26-12-2019 (23:59 uur) plaats. In deze periode neem je aan de wedstrijd deel door het liken van de bijdrage, het abonneren op de Instagram-pagina van Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG en door het achterlaten van een commentaar. De winnaars worden achter gesloten deuren volgens het toevalsprincipe bepaald en op 2 januari 2020 via een DM geïnformeerd.

§ 4 Winst

In de wedstrijd wordt een ring van 750/- witgoud met een briljant 0,16 ct, kwaliteit G/Si ter waarde van 1.059,00 euro verloot. Contante uitbetaling, wijziging of ruil van de winst is niet mogelijk. Winstclaims zijn niet overdraagbaar.

§ 5 Winnaar informeren

De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd via een DM gecontacteerd. De wedstrijd heeft geen enkel verband met Instagram resp. Facebook. De organisator van de wedstrijd is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, https://rauschmayer.com/. De privacyverklaring op de website van dit bedrijf is geldig. Versie: december 2019